Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

Dokumenty a formuláře

 

 Dokumenty a formuláře

 Inspekční zpráva 2011

 Inspekční zpráva 2016

 Inspekční zpráva 2024

 Inspekční protokol 2024

 Rozpočet školy 2019 - http://www.mysliborice.cz/

 Návrh rozpočtu na rok 2022

 Návrh rozpočtu na rok 2023

 Návrh rozpočtu na rok 2024

 Schválený rozpočet na rok 2022

  Schválený rozpočet na rok 2023

  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2022/2023)

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2023/2024)

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2025/2026)

  Střednědobý výhled rozpočtu (2021/2022)

  Střednědobý výhled rozpočtu (2022/2023)

  Střednědobý výhled rozpočtu (2023/2024)

 Dokumenty a formuláře ZŠ

 Školní vzdělávací program pro ZŠ

  Dodatek č. 1 k ŠVP

 Školní řád

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 Program proti šikanování

 Program poradenských služeb

 Strategie prevence školní neúspěšnosti

  Minimální preventivní program

 Roční plán práce ZŠ (školní rok 2023/2024)

 Výroční zpráva o činnosti ZŠ (školní rok 2022/2023)

 Žádost o přestup žáka z jiné školy - formulář 

 Žádost o uvolnění žáka - formulář

 Žádost o náhradu škody při úraze - formulář

 Myslibořice a okolí - publikace v pdf

 Dokumenty a formuláře MŠ

 Školní vzdělávací program MŠ 

 Organizační řád MŠ

 Provozní řád MŠ

 Provozní řád zahrady MŠ

 Roční plán MŠ

  Žádost o přestup z jiné MŠ - formulář

 Kritéria pro přijetí do MŠ

 Dokumenty a formuláře ŠD

 Vnitřní řád školní družiny

 Školní vzdělávací program pro ŠD

 Roční plán činnosti ŠD

 Přihláška/Zápisní lístek do ŠD - formulář

 Dokumenty a formuláře ŠJ

 Provozní řád ŠJ 

 Přihláška ke stravování pro nové strávníky - formulář

 Ostatní

 Kvalifikace 2023/2024

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Telefon pro ZŠ:                                                 
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail pro ZŠ:                             E-mail pro MŠ:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz                      skolka@zsmysliborice.cz             

Copyright © 2024 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.