Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

Dokumenty a formuláře

 

 Dokumenty a formuláře ZŠ

 Inspekční zpráva 2011

 Inspekční zpráva 2016

 Rozpočet školy 2019 - http://www.mysliborice.cz/

 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020

  Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021

 Návrh rozpočtu na rok 2021

 Návrh rozpočtu na rok 2022

 Návrh rozpočtu na rok 2023

  Schválený rozpočet na rok 2021

 Schválený rozpočet na rok 2022

  Schválený rozpočet na rok 2023

  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2021/2022)

  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2022/2023)

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2023/2024)

  Střednědobý výhled rozpočtu (2021/2022)

  Střednědobý výhled rozpočtu (2022/2023)

  Střednědobý výhled rozpočtu (2023/2024)

 Školní vzdělávací program pro ZŠ

 Školní řád

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 Program proti šikanování

 Roční plán práce ZŠ (školní rok 2022/2023)

 Žádost o přestup žáka z jiné školy - formulář 

 Žádost o uvolnění žáka - formulář

 Žádost o náhradu škody při úraze - formulář

 Myslibořice a okolí - publikace v pdf

 Dokumenty a formuláře MŠ

 Školní vzdělávací program MŠ 

 Organizační řád MŠ

 Provozní řád MŠ

 Provozní řád zahrady MŠ

 Roční plán MŠ

 Kritéria pro přijetí dětí do MŠ

 Dokumenty a formuláře ŠD

 Vnitřní řád školní družiny

 Školní vzdělávací program pro ŠD

 Roční plán činnosti ŠD

 Přihláška do ŠD - formulář

 Dokumenty a formuláře ŠJ

 Provozní řád ŠJ 

 Přihláška ke stravování pro nové strávníky - formulář

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Tel. základní škola:            
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz            

Copyright © 2023 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.