Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Mateřská škola

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

                                              

                               Mateřská škola

 

Aktuálně:

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/ 2021 

Elektronická přihláška pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/ 2021:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/mszsmysliborice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx 

 

 

                                              Naše školka kouzelná je,

                                              každý si tu moc rád hraje,

                                              dovádíme, lumpačíme,

                                              nikdy se však nemračíme!

 

O naší školce

Historie mateřské školy sahá až do roku 1937. Nová budova byla otevřena v roce 1984.

V roce 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy.

Interiér mateřské školy působí příjemným dojmem domácího prostředí.

Mateřská škola má dvě třídy "Želvička" a "Sovička". Obě třídy jsou vybavené  dětským nábytkem, hračkami a pomůckami pro všechny věkové skupiny dětí.

K pobytu venku děti využívají přírodní zahradu, své znalosti si procvičují v jedlém logo lese, malují a pracují pod pergolou, rády navštěvují nedaleký park a les.

Provozní doba: 6,15 hod. – 15,45 hod.

Telefon: 568 864 345, 734 441 740

Prioritou mateřské školy je výchova ke zdravému životnímu stylu a pohodě.

* Sázíme na silný prožitek, každodenní kontakt s přírodou, návštěvy zvířecích kamarádů a také pomoc přírodě.

* Vytváříme prostředí, kde je dítě vstřícně přijímáno takové, jaké je, uspokojujeme individuální a vývojové potřeby dětí pomocí činností MŠ.

* Umožňujeme v bezpečném prostředí zažít úspěch, zdar činností i vyrovnání se s případným nezdarem.

* Chápeme pocity dětí a nenásilně napomáháme jejich samostatnému pronikání do světa dospělých.

* Pobyt v MŠ aby byl zdrojem pohody, dobrých vztahů k sobě, k druhým, k přírodě

* Vytváříme vztahy vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi v MŠ.

* Rozvíjíme společenské cítění soužitím dětí s dospělými – hra, legrace, smích, radost, aktivity, pohoda.

* Umožňujeme dětem prožívat plnohodnotné dětství – realizace v činnostech, které odpovídají seberozvíjejícím potřebám dětí.

* Zpřístupňujeme MŠ rodičům a podporujeme komunikaci a vzájemnou informovanost rodiny a MŠ.

* Vedeme děti k tomu, aby se chovaly ke svému zdraví a zdraví jiných jako k nenahraditelné hodnotě, která vede k plnohodnotnému a smysluplnému životu.

* Děti získávají schopnost samostatně a dobře vykonávat běžné denní činnosti.

Personální obsazení

Vedení školy zastupuje ředitelka školy -  Mgr. Libuše Davidová

Učitelka pověřená vedením MŠ -  Bc. Iva Svobodová

Učitelky MŠ: Třída Sovička - uč. Eva Slatinská

                                                           uč. Bc. Iva Svobodová

                                                     

                      Třída Želvička -  uč. Mgr. Nikola Novotná

                                                              uč. Jaroslava Popelková

                            školní asistent -  Alena Štěrbová

                                                    

Provoz MŠ zabezpečuje  školnice: Marie Tichá

                                         kuchařky: Jana Chládková, Marta Slavíková, Jana Šuláková

                                         vedoucí jídelny: Hana Jankůjová

Průběh dne

Organizace dne v Sovičce

6,15 – 8,30 - spontánní činnosti ( námětové, konstruktivní, didaktické,

                     pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová,    

                     i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity- ranní rozcvička

8,30 – 9,00 - hygiena, ranní svačina

9,00 - 9,30 - komunitní kruh, (četba příběhů, hudební, výtvarné, pracovní činnosti,

9,30 – 11,30 - pobyt venku, příp. náhradní činnost, hygiena

11,30 - 12,00  - oběd

12,00 – 12,15 - hygiena, čištění zoubků

12,15 – 14,00 -  odpočinek dle individuálních potřeb dětí, malé děti přechází

                          do ložnice, kde odpočívají při pohádce

14,00 - 14,30  - hygiena a odpolední svačina

14,30 – 15,45 -  odpolední zájmové činnosti, individuální práce učitelky s dětmi

   *7,30 - 11,30 - probíhá povinné předškolní vzdělávání

Organizace dne v Želvičce

 7,30 – 8,30 - spontánní činnosti ( námětové, konstruktivní, didaktické,

                      pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová,

                      i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity – ranní rozcvička

8,30 – 9,00 - hygiena, ranní svačina    

9,00 - 9,30 - komunitní kruh, (četba příběhů, hudební, výtvarné, pracovní činnosti,…)

9,30 - 11,30 - pobyt venku, příp. náhradní činnost, hygiena

11,30 – 12,00 - oběd

12,00 – 12,15 - hygiena, čištění zoubků

12,15 – 14,00 - odpočinek dle individuálních potřeb dětí                              

14,00 – 14,30 - hygiena a odpolední svačina                                                           

14,30 – 15,00 - odpolední zájmové činnosti, individuální práce učitelky s dětmi

Poskytujeme pro děti:  * Kurz plavání (starší děti)

                                        * Logopedickou prevenci (špatná výslovnost u dětí)

Jsme zapojeni do projektů:  * Mrkvička (ekologický projekt)

                                                 * Celé Česko čte dětem (předčtenářská gramotnost)       

                                                 * Dobrý start předškoláků (usnadnění vstupu do ZŠ)

                                                 * Děti na startu (pohybové dovednosti u dětí)

Seznamujeme děti* Informační technologie (plnění úkolů na interaktivní tabuli)

Zajišťujeme* Divadla

                         * Ekologické pořady

                         * Podzimní drakiádu

                         * Vítání občánků

                         * Vystoupení v Diakonii

                         * Vánoční setkání s rodiči,  Zpívání na schodech v ZŠ

                         * Karneval

                         * Odpolední chvilky s rodiči a dětmi

                         * Návštěvy knihovny, setkání s Policií, dopravní besedy

                         * Čarodějnický slet

                         * Akademie ke Dni matek

                         * Výlety, pochoďáčky, sportovní dny

                         * Pasování předškoláků

Motto:

"Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v MŠ."

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Tel. základní škola:            
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz            

Copyright © 2020 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.