Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Mateřská škola

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

                                              

                               Mateřská škola

 

 

                                              Naše školka kouzelná je,

                                              každý si tu moc rád hraje,

                                              dovádíme, lumpačíme,

                                              nikdy se však nemračíme!

 

O naší školce

Historie mateřské školy sahá až do roku 1937. Nová budova byla otevřena v roce 1984.

V roce 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy.

Interiér mateřské školy působí příjemným dojmem domácího prostředí.

Mateřská škola má dvě třídy "Želvička" a "Sovička". Obě třídy jsou vybavené  dětským nábytkem, hračkami a pomůckami pro všechny věkové skupiny dětí.

K pobytu venku děti využívají přírodní zahradu, své znalosti si procvičují v jedlém logo lese, malují a pracují pod pergolou, rády navštěvují nedaleký park a les.

Provozní doba: 6,00 hod. – 16,00 hod.

Telefon: 568 864 345, 734 441 740

Prioritou mateřské školy je výchova ke zdravému životnímu stylu a pohodě.

* Sázíme na silný prožitek, každodenní kontakt s přírodou, návštěvy zvířecích kamarádů a také pomoc přírodě.

* Vytváříme prostředí, kde je dítě vstřícně přijímáno takové, jaké je, uspokojujeme individuální a vývojové potřeby dětí pomocí činností MŠ.

* Umožňujeme v bezpečném prostředí zažít úspěch, zdar činností i vyrovnání se s případným nezdarem.

* Chápeme pocity dětí a nenásilně napomáháme jejich samostatnému pronikání do světa dospělých.

* Pobyt v MŠ aby byl zdrojem pohody, dobrých vztahů k sobě, k druhým, k přírodě

* Vytváříme vztahy vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi v MŠ.

* Rozvíjíme společenské cítění soužitím dětí s dospělými – hra, legrace, smích, radost, aktivity, pohoda.

* Umožňujeme dětem prožívat plnohodnotné dětství – realizace v činnostech, které odpovídají seberozvíjejícím potřebám dětí.

* Zpřístupňujeme MŠ rodičům a podporujeme komunikaci a vzájemnou informovanost rodiny a MŠ.

* Vedeme děti k tomu, aby se chovaly ke svému zdraví a zdraví jiných jako k nenahraditelné hodnotě, která vede k plnohodnotnému a smysluplnému životu.

* Děti získávají schopnost samostatně a dobře vykonávat běžné denní činnosti.

Personální obsazení

Vedení školy zastupuje ředitelka školy -  Mgr. Libuše Davidová

Zástupce ředitele školy pro MŠ -  Bc. Iva Svobodová

Učitelky MŠ: Třída Sovička - uč. Eva Slatinská

                                                           uč. Bc. Iva Svobodová

                                            

                                                     

                      Třída Želvička -  uč. Michaela Roupcová, DiS.

                                                              uč. Lucie Nováková

                                                              

                       

                                                    

Provoz MŠ zabezpečuje  školnice: Marie Tichá

                                         vedoucí kuchařka: Soňa Grossová,

                                         kuchařky: Marta Slavíková, Michala Minaříková

                                         vedoucí jídelny: Hana Jankůjová

Průběh dne

Organizace dne v Sovičce

6,00– 8,30 - spontánní činnosti ( námětové, konstruktivní, didaktické,

                     pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová,    

                     i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity- ranní rozcvička

8,30 – 9,00 - hygiena, ranní svačina

9,00 - 9,30 - komunikativní kruh, (četba příběhů, hudební, výtvarné, pracovní činnosti)

9,30 – 11,20 - pobyt venku, příp. náhradní činnost, hygiena

11,20 - 12,00  - oběd

12,00 – 12,15 - hygiena

12,15 – 14,00 -  odpočinek dle individuálních potřeb dětí, malé děti přechází

                          do ložnice, kde odpočívají při pohádce

14,00 - 14,30  - hygiena a odpolední svačina

14,30 – 16,00 -  odpolední zájmové činnosti, individuální práce učitelky s dětmi

   *7,30 - 11,30 - probíhá povinné předškolní vzdělávání

Organizace dne v Želvičce

 7,00 – 8,30 - spontánní činnosti ( námětové, konstruktivní, didaktické,

                      pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová,

                      i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity – ranní rozcvička

8,30 – 9,00 - hygiena, ranní svačina    

9,00 - 9,30 - komunitní kruh, (četba příběhů, hudební, výtvarné, pracovní činnosti,…)

9,30 - 11,20 - pobyt venku, příp. náhradní činnost, hygiena

11,20 – 12,00 - oběd

12,00 – 12,15 - hygiena

12,15 – 14,00 - odpočinek dle individuálních potřeb dětí                              

14,00 – 14,30 - hygiena a odpolední svačina                                                           

14,30 – 15,00 - odpolední zájmové činnosti, individuální práce učitelky s dětmi

Poskytujeme pro děti:  * Kurz plavání (starší děti)

                                        * Logopedickou prevenci (špatná výslovnost u dětí)

Jsme zapojeni do projektů:  * Mrkvička (ekologický projekt)

                                                 * Celé Česko čte dětem (předčtenářská gramotnost)       

                                                 * Dobrý start předškoláků (usnadnění vstupu do ZŠ)

                                              

Seznamujeme děti* Informační technologie (plnění úkolů na interaktivní tabuli)

Zajišťujeme* Divadla

                         * Ekologické pořady

                         * Podzimní drakiádu

                         * Vítání občánků

                         * Vystoupení v Diakonii

                         * Vánoční setkání s rodiči,  Zpívání na schodech v ZŠ

                         * Karneval

                         * Odpolední chvilky s rodiči a dětmi

                         * Návštěvy knihovny, setkání s Policií, dopravní besedy

                         * Čarodějnický slet

                         * Akademie ke Dni matek

                         * Výlety, pochoďáčky, sportovní dny

                         * Pasování předškoláků

Motto:

"Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v MŠ."

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Telefon pro ZŠ:                                                 
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail pro ZŠ:                             E-mail pro MŠ:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz                      skolka@zsmysliborice.cz             

Copyright © 2024 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.