Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Fotogalerie 2018/2019

 

                 Fotogalerie ZŠ - školní rok 2018/2019

    3. 9. 2018 První den v první třídě
   13. 9. 2018 ŠP - Diakonie "Olympijské hry"
  14. 9. 2018 Exkurze do Jihlavy (2. a 6. ročník)  
  21. 9. 2018 Běh naděje
   24. 9. 2018 Exkurze do Třebíče (1. ročník)
  25. 9. 2018 Exkurze do Jarom. n. R. a MB (7. ročník)
   27. 9. 2018 Fotografie tříd
      2. 10. 2018 Přivítání prvňáčků na obecním úřadě
      3. 10. 2018 Soutěž "Nejdelší účtenka" 
      4. 10. 2018 Soutěž "Cihla k cihle" (8. ročník)
  17. 10. 2018 Letecké fotografie školy a hřiště

                  Fotogalerie ZŠ - školní rok 2017/2018

   4. 9. 2017 První den v první třídě 
     5. 9. 2017 Prvňáčci s deváťáky
   7. 9. 2017 Exkurze Třebíč – 1. ročník
  7. 9. 2017 Dopravní výchova – 4. ročník
 22. 9. 2017 Hudební program Viktor
 22. 9. 2017 Prvňáčci na OÚ Myslibořice
 22. 9. 2017 Běh naděje
 22. 9. 2017 Cihla k cihle - krajská soutěž v Jihlavě 
  27. 9. 2017 Exkurze Jihlava – 2. a 6. ročník
  29. 9. 2017 Exkurze Kralice, Náměšť n. Osl. - 3. a 4. ročník 
  14. 10. 2017 Pěvecká soutěž Lyra 2017
 16. 10. 2017 Barvy podzimu
  19. 10. 2017 Deskové hry
  25. 10. 2017 Exkurze Jaroměřice n. R., M. Budějovice – 7. ročník 
     3. 11. 2017 Etiketa – beseda – 1. ročník
     9. 11. 2017 Pěvecká soutěž Lyra 2016 – koncert vítězů
  10. 11. 2017 Návštěva knihovny v Myslibořicích – 2. a 3. ročník 
  22. 11. 2017 Beseda o vodě – 1.-5. ročník
  23. 11. 2017 Soutěž ve šplhu – 1.-9. ročník
  24. 11. 2017 Husovy stopy – beseda v knihovně – 4. a 5. ročník 
     3. 12. 2017 Rozsvícení vánočního stromu v Myslibořicích
     5. 12. 2017 Mikuláš a čerti
     8. 12. 2017 Exkurze Praha – 9. ročník
  11.-12. 2017 Vánoční těšení
  14. 12. 2017 Vánoční jarmark a koncert
  14. 12. 2017 Vánoční koncert "Zpívání na schodech" - 2. část - ZŠ -   video 
 22. 12. 2017 Vánoce v 1. třídě
    5. 1. 2018 Tři králové
 15. 1. 2018 Divadlo Slunečnice - hudební program
 18. 1. 2018 Polštářová bitva
    1. 2. 2018 LVK Filipovice 
    9. 2. 2018 Projektový den Finanční gramotnost
  15. 2. 2018 Recitační soutěž
  16. 2. 2018 AJ - konverzace v praxi 
  20. 2. 2018 Zimní vycházka - 1. ročník
  24. 2. 2018 Noc s knihou
    7. 3. 2018 Divadlo Plzeň 
     8. 3. 2018 Zlatý kos - 1. stupeň
  15. 3. 2018 Školní karneval
  17. 3. 2018 15. školní bál - předtančení 
  17. 3. 2018 15. školní bál - 1. předtančení - irské tance - video
  17. 3. 2018 15. školní bál - 2. předtančení - step - video
  17. 3. 2018 15. školní bál - 3. předtančení - 9. třída - video
  21. 3. 2018 Bezpečně na internetu - 6. a 7. ročník
  22. 3. 2018 Zlatý kos - 2. stupeň
  26. 3. 2018 Pasování na čtenáře 
     6. 4. 2018 Odpoledne s knihou 
  10. 4. 2018 Beseda s Policií ČR - 1.-3. ročník 
  14. 4. 2018 Strašidelná noc
  17. 4. 2018 Dopravní soutěž
  18. 4. 2018 Stavebnice Roto - 1. ročník 
  20. 4. 2018 Den Země
  22. 4. 2018 Slovinsko
  duben, květen 2018 Akce v knihovně - 2., 3., 6., 7. a 9. ročník 
     4. 5. 2018 Kramolín - pietní akce 
     4. 5. 2018 Úřad práce + muzeum Třebíč - 8. ročník   
  10. 5. 2018 Akademie ke Dni matek
  14. 5. 2018 Divadlo 
  17. 5. 2018 Exkurze do Prahy - 1. stupeň
  23. 5. 2018 Stavíme s Merkurem - krajské kolo
  23. 5. 2018 První pomoc - 3. ročník
  květen 2018 Soutěž Pěstuj, zkoumej, vyprávěj - pokus v praxi - video
  květen 2018 Akce v knihovně 2 - 1., 4., 5. a 8. ročník 
     1. 6. 2018 Den dětí
  12. 6. 2018 Caorle - pobyt u moře
  15. 6. 2018 Exkurze Brno - 8. ročník
  20. 6. 2018 Výlet do Hartvíkovic - 7. ročník
  21. 6. 2018 Výlet do Telče - 1., 2., 3., 4. ročník
  21. 6. 2018 Výlet do Liberce - 9. ročník
  22. 6. 2018 Výlet do Jevišovic -  8. ročník
  22. 6. 2018 Vyhodnocení výtvarné soutěže v Jaroměřicích n. R.
  26. 6. 2018 Sportovní den
  28. 6. 2018 Rozloučení s deváťáky 
  29. 6. 2018 Zakončení školního roku

                 Fotogalerie MŠ - školní rok 2017/2018

  14. 12. 2017 Vánoční koncert "Zpívání na schodech" - 1. část - MŠ - video 
  2017/2018 Školní rok v MŠ
  18. 9. 2018 - Plavání

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2017/2018

  Podzim 2017 v ŠD
  1. 12. 2017 - Zdobení perníčků v knihovně
  Zima 2017/2018 v ŠD  
  Jaro 2018 v ŠD  

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice     Tel. mateřská škola:                   Další informace
č. p. 170     568 864 345, 734 441 740                    
675 60 Myslibořice     E-mail:                   Kde nás najdete
Tel. základní škola, ident. dat. schránky:     msmysliborice@seznam.cz                    
568 864 324, 731 507 690     Tel. školní jídelna:                   Zřizovatel:
xtdj3cy     568 864 089, 603 462 581                    
E-mail:     E-mail:                   Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz     jidelnazsmysliborice@seznam.cz                    

Copyright © 2018 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.