Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Fotogalerie

 

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2022/2023

   14. 9. 2022         Přivítání prvňáčků na obecním úřadě
   15. 9. 2022         Třebíč (exkurze žáků 1. ročníku)
   20. 9. 2022         Svět práce - palačinky (6. ročník)
   21. 9. 2022         Houbařská sezóna v hodinách přírodopisu
   21. 9. 2022         Piškvorkové odpoledne
   22. 9. 2022         Den pro seniory (EV - 9. ročník)
   27. 9. 2022         Jaroměřice nad Rokytnou (exkurze žáků 6. ročníku)
   29. 9. 2022         Znojmo (exkurze žáků 5. ročníku)
   29. 9. 2022         Brno (exkurze žáků 8. ročníku)
  21. 10. 2022         Halloween ve výtvarné výchově (6. ročník)
  10. 11. 2022         Hlášení školního parlamentu
  11. 11. 2022         Beseda s herci (M. Šimůnek a M. Enčev)

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2021/2022

     1. 9. 2021         Přivítání prvňáčků ve škole
     6. 9. 2021         Žáci 1. a 9. ročníku spolu
     7. 9. 2021         Přivítání prvňáčků na obecním úřadě
     9. 9. 2021         Exkurze do Třebíče (1. ročník)
   16. 9. 2021          Žáci 9. ročníku v Diakonii
   30. 9. 2021         Exkurze do Žďáru nad Sázavou (3. a 4. ročník)
   1. 10. 2021         Beseda v knihovně (3. ročník)
   1. 10. 2021         Drakiáda ŠD
   7. 10. 2021         Beseda v knihovně (2. ročník)
 20. 10. 2021          Exkurze do Prahy (9. ročník)
   3. 11. 2021         Beseda v knihovně (1. ročník)
 12. 11. 2021          Beseda v knihovně (4. ročník)
 16. 11. 2021          Beseda v knihovně (5. ročník)
 19. 11. 2021          Beseda v knihovně (9. ročník)
 24. 11. 2021          Beseda v knihovně (6. ročník)
  29. 11. 2021         Vítězové online exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany
   6. 12. 2021         Mikulášská návštěva (9. ročník)
   6. 12. 2021         Čertí den (projekt 3. ročníku)
   8. 12. 2021         Vánoční pečení se školním parlamentem
   9. 12. 2021         Louskáček - Národní divadlo Brno (1. - 5. ročník)
 22. 12. 2021          Vánoční besídka
 22. 12. 2021          Vánoční besídka - video
    6. 1. 2022          Vystoupení "Tři králové"
  24. 1. 2022           LVK Filipovice
    3. 2. 2022          Procházka k dubu
  22. 2. 2022           Dvojkový den (projekt 3. ročníku)
  23. 2. 2022           Školní karneval
    1. 3. 2022          Bruslení v Moravských Budějovicích
    2. 3. 2022          Recitační soutěž (školní kolo)
    3. 3. 2022          Vyhlášení výsledků soutěží
    8. 3. 2022          Recitační soutěž (okresní kolo - DDM Třebíč)
    8. 3. 2022          Pevnost Boyard (3. ročník)
    9. 3. 2022          Školní kolo soutěže "Navrhni svůj dům"
  21. 3. 2022           Ponožkový den
  22. 3. 2022           Pěvecká soutěž Zlatý kos
  23. 3. 2022           Zlatý kos (pěvecká soutěž)
  24. 3. 2022           Projektový den s armádou (POKOS)
  25. 3. 2022           Beseda v knihovně (7. ročník)
  25. 3. 2022           Beseda v knihovně (8. ročník)
   1. 4. 2022            Modrý den
   1. 4. 2022           18. školní bál
   1. 4. 2022           18. školní bál (video)
   7. 4. 2022            Mandalohraní
 21. 4. 2022            Čistá Vysočina
 22. 4. 2022            Program pana Hořáka a chovatelský den
 25. 4. 2022            Trilopark
   3. 5. 2022            Dopravní soutěž
   3. 5. 2022            Školní akademie ke Dni matek
   4. 5. 2022            Beseda v knihovně (1. ročník)
   4. 5. 2022            Celoškolní projektový den - Den Země
   4. 5. 2022            Montáž 3D tiskárny
   5. 5. 2022            Ratibořice a Jaroměřice n. R. (exkurze žáků 6. ročníku)
    6. 5. 2022            Mohelenská hadcová step (exkurze žáků 7. ročníku)
  10. 5. 2022            Znojmo (exkurze žáků 5. ročníku)
  13. 5. 2022            Cihla k cihle
  13. 5. 2022            Navrhni svůj dům
  13. 5. 2022            Židovská čtvrť v Třebíči (exkurze žáků 8. a 9. ročníku)
  15. 5. 2022            Český rozhlas (exkurze)
  18. 5. 2022            Beseda k 1. pomoci (Třebíč, 3. ročník)
  18. 5. 2022            Brno (exkurze žáků 8. ročníku)
  20. 5. 2022            Vycházka ke kapli sv. Tekly (9. ročník)
  27. 5. 2022            Beseda o Janu Kubišovi
    1. 6. 2022           Sportovní den
 4. - 12. 6. 2022       Chorvatsko - ozdravný pobyt
  16. 6. 2022            Spaní ve škole (3. ročník)
  22. 6. 2022            Výlet žáků 6. ročníku (Telč)
  23. 6. 2022            Výlet žáků 3. a 4. ročníku - Archeoskanzen Modrá
  23. 6. 2022            Výlet žáků 5. ročníku - Jaroměřice nad Rokytnou
  24. 6. 2022            Výlet žáků 8. a 9. ročníku - program na kánoích na Vltavě
  27. 6. 2022            Výlet žáků 7. ročníku - Vranovská přehrada (Panelovka)
  28. 6. 2022            Výlet žáků 1., 2. a 4. ročníku - Jaroměřice nad Rokytnou
  29. 6. 2022            Návštěva hájenky (Šímovi) - 1., 3. a 4. ročník
  29. 6. 2022            Loučení s deváťáky
  30. 6. 2022            Zakončení školního roku 2021/2022

                                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2020/2021

    3. 9. 2020           Vítání prvňáčků na obecním úřadě
    3. 9. 2020           Den Země
  30. 9. 2020           Pasování na čtenáře (2. ročník)
  7. 10. 2020           Práce se stavebnicí ROTO (1. ročník)
  15. 12. 2020     Práce v době covidu (1. ročník)
    8. 1. 2021           Zimní radovánky (1. ročník)
  15. 4. 2021           Čistá Vysočina - sběr odpadků v okolí školy
    1. 6. 2021           Den dětí
    8. 6. 2021           Práce se stavebnicí ROTO (1. a 2. ročník)
  16. 6. 2021           Výlet do Prahy (2., 3., 4. a 5. ročník)
  16. 6. 2021           Pasování na čtenáře (1. ročník)
  22. 6. 2021           Výlet 8. ročníku (Koněšín - kemp Borovinka)
  22. 6. 2021           Výlet 9. ročníku (Březová)
  23. 6. 2021           Dopravní hřiště (4. ročník)
  24. 6. 2021           Spaní ve škole (6. ročník)
  24. 6. 2021           Výlet 7. ročníku (Jevišovice)
  25. 6. 2021           Výlet 5. ročníku (Jaroměřice nad Rokytnou)
  29. 6. 2021           Ohnivý pohár (sportovní den)

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2019/2020

       2. 9. 2019      První den v první třídě
    4. 9. 2019          Vítání prvňáčků na obecním úřadě
    7. 9. 2019          Hrotovicko tančí
   13. 9. 2019          Exkurze - Dalešice, Kralice (3. a 4. ročník)
   19. 9. 2019          Exkurze do Jihlavy (2. a 6. ročník)
    20. 9. 2019      Běh naděje
   27. 9. 2019          Prvňáci a jejich šneci
   4. 10. 2019          Mauthausen
  14. 10. 2019         Beseda v knihovně (4. ročník)
  21. 10. 2019         Exkurze do Třebíče (1. ročník)
  21. 10. 2019         Dopravní hřiště (4. ročník)
  23. 10. 2019         Beseda v knihovně (1. ročník)
  23. 10. 2019         Beseda v knihovně (2. ročník)
  23. 10. 2019         Exkurze do Znojma (5. ročník)
  31. 10. 2019         Halloweenský projekt v 1. ročníku
  13. 11. 2019         Beseda v knihovně (6. a 7. ročník)
  14. 11. 2019         Beseda v knihovně (5. ročník)
  19. 11. 2019         Beseda v knihovně (8. ročník)
  19. 11. 2019         Beseda v knihovně (9. ročník)
  26. 11. 2019         Ukázková hodina v 1. ročníku
  27. 11. 2019         ŠD - Mandalohraní
 28. - 29. 11. 2019  Exkurze do Prahy (9. ročník)
   5. 12. 2019         Mikulášský průvod školou
  17. 12. 2019         Vánoční jarmark
  17. 12. 2019         Vánoční koncert
  17. 12. 2019         Vánoční koncert (video, 1. část)
  17. 12. 2019         Vánoční koncert (video, 2. část)
     7. 1. 2020         Tři králové a vyhlášení výsledků soutěží
   7. - 9. 1. 2020     "Spelter" výstava
 26. - 30. 1. 2020     LVK Filipovice
     4. 2. 2020          Aktivity žáků 1. ročníku
     5. 2. 2020          Finanční gramotnost (projektový den II. stupně)
     7. 2. 2020          SHOW DANCE (vystoupení na plese v Diakonii)
   13. 2. 2020           Bruslení v Moravských Budějovicích (1. termín)
   18. 2. 2020           Zábavné odpoledne s knihou
    2. 3. 2020            Bruslení v Moravských Budějovicích (2. termín)
    4. 3. 2020            Zlatý kos

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2018/2019

    3. 9. 2018           První den v první třídě
   13. 9. 2018       ŠP - Diakonie "Olympijské hry"
  14. 9. 2018            Exkurze do Jihlavy (2. a 6. ročník)  
  21. 9. 2018            Běh naděje
   24. 9. 2018       Exkurze do Třebíče (1. ročník)
  25. 9. 2018            Exkurze do Jarom. n. R. a MB (7. ročník)
   27. 9. 2018       Fotografie tříd
      2. 10. 2018      Přivítání prvňáčků na obecním úřadě
      3. 10. 2018      Soutěž "Nejdelší účtenka" 
      4. 10. 2018      Soutěž "Cihla k cihle" (8. ročník)
    12. 10. 2018          Barvy podzimu 
  17. 10. 2018          Letecké fotografie školy a hřiště
    24. 10. 2018     Soutěž ve šplhu (1. - 9. ročník)
    25. 10. 2018     Exkurze do Brna (8. ročník)
    26. 10. 2018     Sázení stromu svobody
    26. 10. 2018     Sázení lípy u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR
    26. 10. 2018     ŠP - Kvízy k 100. výročí vzniku ČSR
    27. 10. 2018     Pěvecká soutěž Lyra 2018
      2. 11. 2018         Exkurze do ZD Hrotovice
       5. 11. 2018     Vyhlášení výsledků soutěží
      6. 11. 2018         Program organizace STŘED s názvem "Neztrácej čas"
       8. 11. 2018     Beseda v knihovně (3. ročník)
    9. 11. 2018         Mandalohraní ŠD v obecní knihovně
    13. 11. 2018     Koncert vítězů pěvecké soutěže Lyra
    15. 11. 2018     ŠP - Piškvorkové odpoledne
    20. 11. 2018     1. třída - ukázková hodina
    23. 11. 2018     Podzim v ŠD
    27. 11. 2018     Beseda v knihovně (2. ročník)
    30. 11. 2018     Beseda v knihovně (4. ročník)
    30. 11. 2018     Vánoční tvoření ŠD v obecní knihovně
       2. 12. 2018     Rozsvícení vánočního stromu
       5. 12. 2018     Mikuláš, čerti a andělé (9. ročník)
    13. 12. 2018     Vánoční prodejní výstava a koncert
    13. 12. 2018     Vánoční koncert - video
    17. 12. 2018     Akce ŠP s názvem "Svatí na naší škole"
    20. 12. 2018         ŠP - Vánoční pečení
        7. 1. 2019       Tři králové
      7. 1. 2019           Vyhlášení výsledků soutěží
     15. 1. 2019      Beseda v knihovně (6. ročník)
     16. 1. 2019      Beseda v knihovně (7. ročník)
     21. 1. 2019      LVK Filipovice
      8. 2. 2019           Finanční gramotnost (Brno, 8. a 9. ročník)
     13. 2. 2019      Akce ŠP "Děti učí děti"
     21. 2. 2019      Bruslení v Moravských Budějovicích
     22. 2. 2019      SPŠ Třebíč
   11. 3. 2019           Vyhlášení výsledků soutěží
     16. 3. 2019      16. školní bál
   21. 3. 2019           Zlatý kos (I. stupeň)
   26. 3. 2019           Zlatý kos (II. stupeň)
     27. 3. 2019      Úspěchy žáka Tomáše Veselého
   28. 3. 2019           Akce ŠP "Šmoulové"
    1. 4. 2019            Vyhlášení výsledků soutěží
    3. 4. 2019            Pasování na čtenáře (1. ročník)
    5. 4. 2019            ŠD - Mandalohraní
       9. 4. 2019           Zápis do 1. ročníku
   10. 4. 2019           Dopravní soutěž
      12. 4. 2019           Den Země
   12. 4. 2019            Roadshow Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
     15. 4. 2019       Nástěnka - sametová revoluce
     15. 4. 2019       Nástěnka - operace Spelter
     15. 4. 2019       Skořápkovník
   16. 4. 2019           Trénování kopané (1. - 3. ročník)
   16. 4. 2019           Švýcarsko
     24. 4. 2019       Práce se stavebnicí ROTO (1. ročník)
     26. 4. 2019       RideWheel (program pro 1. - 9. ročník)
     3. 5. 2019           75. výročí Operace Spelter Lenka - Jih
     3. 5. 2019           Exkurze do Vídně (I. stupeň)
        6. 5. 2019       Preventivní program Policie ČR
      7. 5. 2019          Vyhlášení výsledků soutěží
      7. 5. 2019          Školní akademie ke Dni matek
     10. 5. 2019         Hudební program "Réva"
     10. 5. 2019         Exkurze do Prahy (9. ročník)
     13. 5. 2019         Olympijské hry (6. ročník)
     17. 5. 2019         Strašidelná noc
     24. 5. 2019         Ukázka dravců
     27. 5. 2019         Dopravní výchova (4. ročník)
 24. 5. - 2. 6. 2019    Hvar (ozdravný pobyt)
       3. 6. 2019         Den dětí
       4. 6. 2019         Program "Tonda Obal na cestách"
      5. - 7. 6. 2019    Výlet 8. ročníku (Baliny)
      11. 6. 2019        Beseda Petra Nožičky
      13. 6. 2019        ŠP za odměnu v Hrotovicích
      14. 6. 2019        Beseda v knihovně (9. ročník)
   18. - 19. 6. 2019    Výlet 7. ročníku (Štramberk)
      19. 6. 2019        Výlet 1., 2. a 4. ročníku (Vyškov)
      19. 6. 2019         Výlet 5. a 6. ročníku (Březová)
   19. - 21. 6. 2019    Výlet 9. ročníku (Šumava)
      21. 6. 2019         Křest knihy (Opera, Jaroměřice n./Rok.)
      25. 6. 2019         Žáci 6. ročníku v Muzeu Hrotovicka
      25. 6. 2019         Výlet 3. ročníku (Zoo Brno)
      25. 6. 2019         Sportovní den 8. ročníku
      26. 6. 2019         Divadlo z Hradce Králové
      27. 6. 2019         Žáci 8. ročníku v Hrotovicích
      28. 6. 2019         Zakončení školního roku
      28. 6. 2019         Rozloučení s deváťáky

                    Fotogalerie ZŠ - školní rok 2017/2018

    4. 9. 2017           První den v první třídě 
      5. 9. 2017       Prvňáčci s deváťáky
   7. 9. 2017            Exkurze Třebíč - 1. ročník
  7. 9. 2017            Dopravní výchova - 4. ročník
 22. 9. 2017           Hudební program Viktor
 22. 9. 2017           Prvňáčci na OÚ Myslibořice
 22. 9. 2017           Běh naděje
 22. 9. 2017           Cihla k cihle - krajská soutěž v Jihlavě 
  27. 9. 2017      Exkurze Jihlava – 2. a 6. ročník
  29. 9. 2017           Exkurze Kralice, Náměšť n. Osl. - 3. a 4. ročník 
  14. 10. 2017    Pěvecká soutěž Lyra 2017
 16. 10. 2017         Barvy podzimu
  19. 10. 2017    Deskové hry
  25. 10. 2017         Exkurze Jaroměřice n. R., M. Budějovice – 7. ročník 
     3. 11. 2017    Etiketa – beseda – 1. ročník
     9. 11. 2017    Pěvecká soutěž Lyra 2016 – koncert vítězů
  10. 11. 2017         Návštěva knihovny v Myslibořicích – 2. a 3. ročník 
  22. 11. 2017    Beseda o vodě – 1.-5. ročník
  23. 11. 2017    Soutěž ve šplhu – 1.-9. ročník
  24. 11. 2017         Husovy stopy – beseda v knihovně – 4. a 5. ročník 
     3. 12. 2017         Rozsvícení vánočního stromu v Myslibořicích
     5. 12. 2017    Mikuláš a čerti
     8. 12. 2017    Exkurze Praha – 9. ročník
  11.-12. 2017    Vánoční těšení
  14. 12. 2017    Vánoční jarmark a koncert
  14. 12. 2017         Vánoční koncert "Zpívání na schodech" - 2. část - ZŠ                                           - video 
 22. 12. 2017     Vánoce v 1. třídě
    5. 1. 2018       Tři králové
 15. 1. 2018       Divadlo Slunečnice - hudební program
 18. 1. 2018       Polštářová bitva
    1. 2. 2018       LVK Filipovice 
    9. 2. 2018       Projektový den Finanční gramotnost
  15. 2. 2018       Recitační soutěž
  16. 2. 2018       AJ - konverzace v praxi 
  20. 2. 2018       Zimní vycházka - 1. ročník
  24. 2. 2018       Noc s knihou
    7. 3. 2018       Divadlo Plzeň 
     8. 3. 2018       Zlatý kos - 1. stupeň
  15. 3. 2018       Školní karneval
  17. 3. 2018       15. školní bál - předtančení 
  17. 3. 2018       15. školní bál - 1. předtančení - irské tance -                                     video
  17. 3. 2018       15. školní bál - 2. předtančení - step - video
  17. 3. 2018       15. školní bál - 3. předtančení - 9. třída -                                         video
  21. 3. 2018       Bezpečně na internetu - 6. a 7. ročník
  22. 3. 2018       Zlatý kos - 2. stupeň
  26. 3. 2018       Pasování na čtenáře 
     6. 4. 2018       Odpoledne s knihou 
  10. 4. 2018       Beseda s Policií ČR - 1.-3. ročník 
  14. 4. 2018       Strašidelná noc
  17. 4. 2018       Dopravní soutěž
  18. 4. 2018       Stavebnice Roto - 1. ročník 
  20. 4. 2018       Den Země
  22. 4. 2018       Slovinsko
  duben, květen 2018 - Akce v knihovně - 2., 3., 6., 7. a 9. ročník 
     4. 5. 2018       Kramolín - pietní akce 
     4. 5. 2018       Úřad práce + muzeum Třebíč - 8. ročník   
  10. 5. 2018       Akademie ke Dni matek
  14. 5. 2018       Divadlo 
  17. 5. 2018       Exkurze do Prahy - 1. stupeň
  23. 5. 2018       Stavíme s Merkurem - krajské kolo
  23. 5. 2018       První pomoc - 3. ročník
  květen 2018      Soutěž Pěstuj, zkoumej, vyprávěj - pokus v                                     praxi  - video
  květen 2018      Akce v knihovně 2 - 1., 4., 5. a 8. ročník 
     1. 6. 2018       Den dětí
  12. 6. 2018       Caorle - pobyt u moře
  15. 6. 2018       Exkurze Brno - 8. ročník
  20. 6. 2018       Výlet do Hartvíkovic - 7. ročník
  21. 6. 2018       Výlet do Telče - 1., 2., 3., 4. ročník
  21. 6. 2018       Výlet do Liberce - 9. ročník
  22. 6. 2018       Výlet do Jevišovic -  8. ročník
  22. 6. 2018       Vyhodnocení VV soutěže v Jaroměřicích n. R.
  26. 6. 2018       Sportovní den
  28. 6. 2018       Rozloučení s deváťáky 

                 Fotogalerie MŠ - školní rok 2021/2022

2021 září
2021 říjen
2021 listopad
2021 plavání předškoláků
2021 prosinec
2022 leden
2022 únor
2022 karneval
2022 březen
2022 duben
2022 čarodějnice
2022 květen
2022 návštěva 1. třídy
2022 odpoledne s rodiči
2022 den dětí
2022 pasování předškoláků na školáky

                              Fotogalerie MŠ - školní rok 2020/2021

2020               Podzimní procházky
2020               Podzim ve školce
2020               Plavání
2020               Projektové dny: "od semínka ke stromu"

                              Fotogalerie MŠ - školní rok 2019/2020

  2019           Plavání předškoláků
  2019               Hrátky s kaštánky
   4. 11. 2019  Den kdy voskovky řekly DOST
   2019           Podzimní vycházky
    5. 12. 2019     Mikulášská besídka
    2019           Pečeme perníčky
   2019               Vánoční těšení
  25. 2. 2020      Karnevalový rej - masky
  25. 2. 2020      Karnevalový rej
  2020               Jarní zahrada
  2020               Jaro ve školce
  2020               Fotografování ke konci školního rok
  30. 6. 2020     Nová lípa
  30. 6. 2020     Pasování předškoláků

                              Fotogalerie MŠ - školní rok 2018/2019

   18. 9. 2018         Plavání
    21. 9. 2018         Běh naděje
       2. 10. 2018       Drakiáda
  14. 10. 2018       Vítání občánků
    19. 10. 2018       MŠ v knihovně
    26. 10. 2018       Sázení lípy u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR
    7. 11. 2018       Mandalohraní  
    28. 11. 2018       Perníčky
    5. 12. 2018            Mikulášská
   12. 12. 2018           Zima v MŠ
    Zimní hrátky 2019
   19. 2. 2019              Karneval
   24. 3. 2019              Vítání občánků
   10. 4. 2019              Návštěva Policie ČR
     12. 4. 2019              Den Země
   2019                        Zahrádka - brigáda rodičů
   2019                        Velikonoce
     30. 4. 2019              Čarodějnický rej

                 Fotogalerie MŠ - školní rok 2017/2018

    14. 12. 2017          Vánoční koncert "Zpívání na schodech" - 1. část - MŠ - video 
    2017/2018        Školní rok v MŠ

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2021/2022

  Aktivity ŠD 2021/2022

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2020/2021

     Podzim 2020 v ŠD

                              Fotogalerie ŠD - školní rok 2019/2020

   Podzim 2019 v ŠD
   Halloweenská noc v ŠD

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2017/2018

    Podzim 2017 v ŠD
    1. 12. 2017 - Zdobení perníčků v knihovně
    Zima 2017/2018 v ŠD  
    Jaro 2018 v ŠD  

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Tel. základní škola:            
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz            

Copyright © 2022 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.