Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Fotogalerie

 

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2023/2024

      4. 9. 2023        Přivítání prvňáčků ve škole a na obecním úřadě
      7. 9. 2023       Jihlava (exkurze žáků 2. ročníku)
      7. 9. 2023        Žďár nad Sázavou (exkurze žáků 3. a 4. ročníku)
    12. 9. 2023        Mohelenská hadcová step (exkurze žáků 7. ročníku)
    13. 9. 2023        Návštěva Diakonie Myslibořice (olympiáda pro seniory)
    14. 9. 2023        Aranžmá z přírodnin (SP - dívky 7. ročníku)
    19. 9. 2023        Jaroměřice nad Rokytnou (exkurze žáků 6. ročníku)
    4. 10. 2023        Přespolní běh (Budišov)
    5. 10. 2023        Dopravní výchova (4. ročník)
    6. 10. 2023        Hod kriketovým míčkem
  16. 10. 2023         Výrobky našich žáků pro seniory
  24. 10. 2023         Praha (exkurze žáků 9. ročníku)
    1. 11. 2023         Zlatý kos (pěvecká soutěž)
    6. 11. 2023         Hlášení parlamentu a beseda o Hradní stráži
  14. 11. 2023          Plavání (3. a 4. ročník)
   5. 12. 2023          Mikuláš, andělé a čerti ve škole
  14. 12. 2023          Vánoční těšení
  14. 12. 2023          Vánoční těšení (video č. 1)
  14. 12. 2023          Vánoční těšení (video č. 2)
     5. 1. 2024          Hlášení parlamentu a vystoupení "Tři králové"
   17. 1. 2024           Soutěž ve šplhu
   22. 1. 2024           LVK Filipovice
     8. 2. 2024           Finanční gramotnost (projektový den)
   28. 2. 2024           Karneval pro ŠD
    6. 3. 2024            Recitační soutěž (školní kolo)
    8. 3. 2024            Vyhlášení výsledků soutěží
   15. 3. 2024           20. Školní bál
   15. 3. 2024           20. Školní bál (video č. 1 - předtančení deváťáků)
   15. 3. 2024           20. Školní bál (video č. 2 - aerobic kroužek)
   15. 3. 2024           20. Školní bál (video č. 3 - taneční kroužek)
   26. 3. 2024           Bruslení v Moravských Budějovicích
   27. 3. 2024           Velikonoce (projektový den)

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2022/2023

     1. 9. 2022         Přivítání prvňáčků ve škole
     7. 9. 2022        Jihlava (exkurze žáků 2. ročníku)
   14. 9. 2022         Přivítání prvňáčků na obecním úřadě
   15. 9. 2022         Třebíč (exkurze žáků 1. ročníku)
   20. 9. 2022         Svět práce - palačinky (6. ročník)
   21. 9. 2022         Houbařská sezóna v hodinách přírodopisu
   21. 9. 2022         Piškvorkové odpoledne
   22. 9. 2022         Den pro seniory (EV - 9. ročník)
   27. 9. 2022         Jaroměřice nad Rokytnou (exkurze žáků 6. ročníku)
   29. 9. 2022         Znojmo (exkurze žáků 5. ročníku)
   29. 9. 2022         Brno (exkurze žáků 8. ročníku)
  21. 10. 2022         Halloween ve výtvarné výchově (6. ročník)
  10. 11. 2022         Hlášení školního parlamentu
  11. 11. 2022         Beseda s herci (M. Šimůnek a M. Enčev)
   5. 12. 2022         Mikulášská besídka
  20. 12. 2022         Vánoční těšení
  20. 12. 2022         Vánoční těšení (video č. 1)
  20. 12. 2022         Vánoční těšení (video č. 2)
  22. 12. 2022         Vánoční besídka I. stupně a vyhlašování soutěží
  22. 12. 2022         Vánoční krmení zvířátek (2. ročník)
     6. 1. 2023         Vystoupení "Tři králové"
     9. 1. 2023         LVK Filipovice
   18. 1. 2023         Šplh (školní kolo)
   31. 1. 2023         Canisterapie (1. a 2. ročník)
     2. 2. 2023         Finanční gramotnost (projektový den)
     2. 2. 2023         ŠD - zimní olympiáda v tělocvičně
     7. 2. 2023         Svět práce (6. a 7. ročník)
     8. 2. 2023         ŠD - cesta ke krmelci
   15. 2. 2023          Školní karneval
     1. 3. 2023         Zlatý kos (pěvecká soutěž)
     2. 3. 2023         Bruslení v Moravských Budějovicích
     3. 3. 2023         Přípravy na 19. Školní bál
     8. 3. 2023         První pomoc pro pedagogy
     9. 3. 2023         Hlášení školního parlamentu a výsledky soutěží
   10. 3. 2023          První pomoc (beseda pro žáky 8. ročníku)
   10. 3. 2023          Recitační soutěž (školní kolo)
   14. 3. 2023          Beseda v AJ s italskou studentkou (Erasmus)
   15. 3. 2023          Canisterapie pro děti v MŠ a žáky 3. ročníku (video)
   21. 3. 2023          Ponožkový den
   24. 3. 2023          19. Školní bál
   24. 3. 2023          19. Školní bál (video č. 1)
   24. 3. 2023          19. Školní bál (video č. 2)
   24. 3. 2023          19. Školní bál (video č. 3)
     5. 4. 2023          Hlášení školního parlamentu a výsledky soutěží
     5. 4. 2023          Akce školního parlamentu - hledání velikonočních vajíček
     5. 4. 2023          Velikonoční canisterapie pro děti v MŠ a 4. ročník (video)
   11. 4. 2023           Zápis do 1. ročníku
   20. 4. 2023           Den Země a Chovatelský den
   20. 4. 2023           Canisterapie v rámci Chovatelského dne (video)
   25. 4. 2023           Školní kolo soutěže Navrhni svůj dům
   28. 4. 2023           Švýcarsko - Itálie
    4. 5. 2023            Praha (exkurze žáků 9. ročníku)
    5. 5. 2023            Kramolín - uctění památky výsadku Spelter
   11. 5. 2023           Školní akademie ke Dni matek
   12. 5. 2023           Okresní kola soutěží - Teifoc, Navrhni svůj dům
   16. 5. 2023           Mohelenská hadcová step (exkurze žáků 7. ročníku)
   23. 5. 2023           Dopravní soutěž
 26. 5. - 4. 6. 2023   Španělsko - ozdravný pobyt
    6. 6. 2023            Den dětí na téma "Wednesday"
    7. 6. 2023            Setkání školních parlamentů (Jihlava)
  15. 6. 2023             Hlášení školního parlamentu a výsledky soutěží
  20. 6. 2023             Výjezd živlíků do Hrotovic
  21. 6. 2023             Návštěva předškoláků ve škole
  21. 6. 2023             Výlet žáků 4. a 5. ročníku - Brno
  22. 6. 2023             Výlet žáků 6. ročníku - Březová
  22. 6. 2023             Cyklovýlet žáků 8. ročníku - Koněšín
  23. 6. 2023             Výlet žáků 7. ročníku - Vranov nad Dyjí
  23. 6. 2023             Výlet žáků 9. ročníku - Šumava
  27. 6. 2023             Výlet žáků 1. 2. a 3. ročníku - Dalešice, Dinopark Vyškov
  29. 6. 2023             Den s třídním učitelem (1. - 4. ročník u Šímů)
  29. 6. 2023             Den s třídním učitelem (8. ročník - rybník Hrušovec)
  29. 6. 2023             Rozloučení s žáky 9. ročníku
  30. 6. 2023             Zakončení školního roku 2022/2023

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2021/2022

     1. 9. 2021         Přivítání prvňáčků ve škole
     6. 9. 2021         Žáci 1. a 9. ročníku spolu
     7. 9. 2021         Přivítání prvňáčků na obecním úřadě
     9. 9. 2021         Exkurze do Třebíče (1. ročník)
   16. 9. 2021          Žáci 9. ročníku v Diakonii
   30. 9. 2021         Exkurze do Žďáru nad Sázavou (3. a 4. ročník)
   1. 10. 2021         Beseda v knihovně (3. ročník)
   1. 10. 2021         Drakiáda ŠD
   7. 10. 2021         Beseda v knihovně (2. ročník)
 20. 10. 2021          Exkurze do Prahy (9. ročník)
   3. 11. 2021         Beseda v knihovně (1. ročník)
 12. 11. 2021          Beseda v knihovně (4. ročník)
 16. 11. 2021          Beseda v knihovně (5. ročník)
 19. 11. 2021          Beseda v knihovně (9. ročník)
 24. 11. 2021          Beseda v knihovně (6. ročník)
  29. 11. 2021         Vítězové online exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany
   6. 12. 2021         Mikulášská návštěva (9. ročník)
   6. 12. 2021         Čertí den (projekt 3. ročníku)
   8. 12. 2021         Vánoční pečení se školním parlamentem
   9. 12. 2021         Louskáček - Národní divadlo Brno (1. - 5. ročník)
 22. 12. 2021          Vánoční besídka
 22. 12. 2021          Vánoční besídka (video)
    6. 1. 2022          Vystoupení "Tři králové"
  24. 1. 2022           LVK Filipovice
    3. 2. 2022          Procházka k dubu
  22. 2. 2022           Dvojkový den (projekt 3. ročníku)
  23. 2. 2022           Školní karneval
    1. 3. 2022          Bruslení v Moravských Budějovicích
    2. 3. 2022          Recitační soutěž (školní kolo)
    3. 3. 2022          Vyhlášení výsledků soutěží
    8. 3. 2022          Recitační soutěž (okresní kolo - DDM Třebíč)
    8. 3. 2022          Pevnost Boyard (3. ročník)
    9. 3. 2022          Školní kolo soutěže "Navrhni svůj dům"
  21. 3. 2022           Ponožkový den
  22. 3. 2022           Pěvecká soutěž Zlatý kos
  23. 3. 2022           Zlatý kos (pěvecká soutěž)
  24. 3. 2022           Projektový den s armádou (POKOS)
  25. 3. 2022           Beseda v knihovně (7. ročník)
  25. 3. 2022           Beseda v knihovně (8. ročník)
   1. 4. 2022            Modrý den
   1. 4. 2022           18. Školní bál
   1. 4. 2022           18. Školní bál (video)
   7. 4. 2022            Mandalohraní
 21. 4. 2022            Čistá Vysočina
 22. 4. 2022            Program pana Hořáka a chovatelský den
 25. 4. 2022            Trilopark
   3. 5. 2022            Dopravní soutěž
   3. 5. 2022            Školní akademie ke Dni matek
   4. 5. 2022            Beseda v knihovně (1. ročník)
   4. 5. 2022            Celoškolní projektový den - Den Země
   4. 5. 2022            Montáž 3D tiskárny
   5. 5. 2022            Ratibořice a Jaroměřice n. R. (exkurze žáků 6. ročníku)
    6. 5. 2022            Mohelenská hadcová step (exkurze žáků 7. ročníku)
  10. 5. 2022            Znojmo (exkurze žáků 5. ročníku)
  13. 5. 2022            Cihla k cihle
  13. 5. 2022            Navrhni svůj dům
  13. 5. 2022            Židovská čtvrť v Třebíči (exkurze žáků 8. a 9. ročníku)
  15. 5. 2022            Český rozhlas (exkurze)
  18. 5. 2022            Beseda k 1. pomoci (Třebíč, 3. ročník)
  18. 5. 2022            Brno (exkurze žáků 8. ročníku)
  20. 5. 2022            Vycházka ke kapli sv. Tekly (9. ročník)
  27. 5. 2022            Beseda o Janu Kubišovi
    1. 6. 2022           Sportovní den
 4. - 12. 6. 2022       Chorvatsko - ozdravný pobyt
  16. 6. 2022            Spaní ve škole (3. ročník)
  22. 6. 2022            Výlet žáků 6. ročníku (Telč)
  23. 6. 2022            Výlet žáků 3. a 4. ročníku - Archeoskanzen Modrá
  23. 6. 2022            Výlet žáků 5. ročníku - Jaroměřice nad Rokytnou
  24. 6. 2022            Výlet žáků 8. a 9. ročníku - program na kánoích na Vltavě
  27. 6. 2022            Výlet žáků 7. ročníku - Vranovská přehrada (Panelovka)
  28. 6. 2022            Výlet žáků 1., 2. a 4. ročníku - Jaroměřice nad Rokytnou
  29. 6. 2022            Návštěva hájenky (Šímovi) - 1., 3. a 4. ročník
  29. 6. 2022            Loučení s deváťáky
  30. 6. 2022            Zakončení školního roku 2021/2022

                                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2020/2021

    3. 9. 2020           Vítání prvňáčků na obecním úřadě
    3. 9. 2020           Den Země
  30. 9. 2020           Pasování na čtenáře (2. ročník)
  7. 10. 2020           Práce se stavebnicí ROTO (1. ročník)
 15. 12. 2020     Práce v době covidu (1. ročník)
    8. 1. 2021           Zimní radovánky (1. ročník)
  15. 4. 2021           Čistá Vysočina - sběr odpadků v okolí školy
    1. 6. 2021           Den dětí
    8. 6. 2021           Práce se stavebnicí ROTO (1. a 2. ročník)
  16. 6. 2021           Výlet do Prahy (2., 3., 4. a 5. ročník)
  16. 6. 2021           Pasování na čtenáře (1. ročník)
  22. 6. 2021           Výlet 8. ročníku (Koněšín - kemp Borovinka)
  22. 6. 2021           Výlet 9. ročníku (Březová)
  23. 6. 2021           Dopravní hřiště (4. ročník)
  24. 6. 2021           Spaní ve škole (6. ročník)
  24. 6. 2021           Výlet 7. ročníku (Jevišovice)
  25. 6. 2021           Výlet 5. ročníku (Jaroměřice nad Rokytnou)
  29. 6. 2021           Ohnivý pohár (sportovní den)

                     Fotogalerie ZŠ - školní rok 2019/2020

   2. 9. 2019        První den v první třídě
    4. 9. 2019          Vítání prvňáčků na obecním úřadě
    7. 9. 2019          Hrotovicko tančí
   13. 9. 2019          Exkurze - Dalešice, Kralice (3. a 4. ročník)
   19. 9. 2019          Exkurze do Jihlavy (2. a 6. ročník)
  20. 9. 2019       Běh naděje
   27. 9. 2019          Prvňáci a jejich šneci
   4. 10. 2019          Mauthausen
  14. 10. 2019         Beseda v knihovně (4. ročník)
  21. 10. 2019         Exkurze do Třebíče (1. ročník)
  21. 10. 2019         Dopravní hřiště (4. ročník)
  23. 10. 2019         Beseda v knihovně (1. ročník)
  23. 10. 2019         Beseda v knihovně (2. ročník)
  23. 10. 2019         Exkurze do Znojma (5. ročník)
  31. 10. 2019         Halloweenský projekt v 1. ročníku
  13. 11. 2019         Beseda v knihovně (6. a 7. ročník)
  14. 11. 2019         Beseda v knihovně (5. ročník)
  19. 11. 2019         Beseda v knihovně (8. ročník)
  19. 11. 2019         Beseda v knihovně (9. ročník)
  26. 11. 2019         Ukázková hodina v 1. ročníku
  27. 11. 2019         ŠD - Mandalohraní
 28. - 29. 11. 2019  Exkurze do Prahy (9. ročník)
   5. 12. 2019         Mikulášský průvod školou
  17. 12. 2019         Vánoční jarmark
  17. 12. 2019         Vánoční koncert
  17. 12. 2019         Vánoční koncert (video)
     7. 1. 2020         Tři králové a vyhlášení výsledků soutěží
 7. - 9. 1. 2020        "Spelter" výstava
 26. - 30. 1. 2020     LVK Filipovice
     4. 2. 2020          Aktivity žáků 1. ročníku
     5. 2. 2020          Finanční gramotnost (projektový den II. stupně)
     7. 2. 2020          SHOW DANCE (vystoupení na plese v Diakonii)
   13. 2. 2020           Bruslení v Moravských Budějovicích (1. termín)
   18. 2. 2020           Zábavné odpoledne s knihou
    2. 3. 2020            Bruslení v Moravských Budějovicích (2. termín)
    4. 3. 2020            Zlatý kos

                    Fotogalerie ZŠ - školní rok 2018/2019

 13. 12. 2018       Vánoční koncert - video
    7. 1. 2019         Tři králové
      7. 1. 2019           Vyhlášení výsledků soutěží
  15. 1. 2019        Beseda v knihovně (6. ročník)
   16. 1. 2019        Beseda v knihovně (7. ročník)
   21. 1. 2019        LVK Filipovice
      8. 2. 2019            Finanční gramotnost (Brno, 8. a 9. ročník)
   13. 2. 2019        Akce ŠP "Děti učí děti"
   21. 2. 2019        Bruslení v Moravských Budějovicích
   22. 2. 2019        SPŠ Třebíč
   11. 3. 2019           Vyhlášení výsledků soutěží
   16. 3. 2019        16. školní bál
   21. 3. 2019           Zlatý kos (I. stupeň)
   26. 3. 2019           Zlatý kos (II. stupeň)
 27. 3. 2019         Úspěchy žáka Tomáše Veselého
   28. 3. 2019           Akce ŠP "Šmoulové"
    1. 4. 2019            Vyhlášení výsledků soutěží
    3. 4. 2019            Pasování na čtenáře (1. ročník)
    5. 4. 2019            ŠD - Mandalohraní
       9. 4. 2019           Zápis do 1. ročníku
   10. 4. 2019           Dopravní soutěž
      12. 4. 2019           Den Země
   12. 4. 2019            Roadshow Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
  15. 4. 2019         Nástěnka - sametová revoluce
  15. 4. 2019         Nástěnka - operace Spelter
  15. 4. 2019         Skořápkovník
   16. 4. 2019           Trénování kopané (1. - 3. ročník)
   16. 4. 2019           Švýcarsko
 24. 4. 2019         Práce se stavebnicí ROTO (1. ročník)
 26. 4. 2019         RideWheel (program pro 1. - 9. ročník)
     3. 5. 2019           75. výročí Operace Spelter Lenka - Jih
     3. 5. 2019           Exkurze do Vídně (I. stupeň)
     6. 5. 2019         Preventivní program Policie ČR
      7. 5. 2019          Vyhlášení výsledků soutěží
      7. 5. 2019          Školní akademie ke Dni matek
     10. 5. 2019         Hudební program "Réva"
     10. 5. 2019         Exkurze do Prahy (9. ročník)
     13. 5. 2019         Olympijské hry (6. ročník)
     17. 5. 2019         Strašidelná noc
     24. 5. 2019         Ukázka dravců
     27. 5. 2019         Dopravní výchova (4. ročník)
 24. 5. - 2. 6. 2019    Hvar (ozdravný pobyt)
       3. 6. 2019         Den dětí
       4. 6. 2019         Program "Tonda Obal na cestách"
      5. - 7. 6. 2019    Výlet 8. ročníku (Baliny)
      11. 6. 2019        Beseda Petra Nožičky
      13. 6. 2019        ŠP za odměnu v Hrotovicích
      14. 6. 2019        Beseda v knihovně (9. ročník)
   18. - 19. 6. 2019    Výlet 7. ročníku (Štramberk)
      19. 6. 2019        Výlet 1., 2. a 4. ročníku (Vyškov)
      19. 6. 2019         Výlet 5. a 6. ročníku (Březová)
   19. - 21. 6. 2019    Výlet 9. ročníku (Šumava)
      21. 6. 2019         Křest knihy (Opera, Jaroměřice n./Rok.)
      25. 6. 2019         Žáci 6. ročníku v Muzeu Hrotovicka
      25. 6. 2019         Výlet 3. ročníku (Zoo Brno)
      25. 6. 2019         Sportovní den 8. ročníku
      26. 6. 2019         Divadlo z Hradce Králové
      27. 6. 2019         Žáci 8. ročníku v Hrotovicích
      28. 6. 2019         Zakončení školního roku
      28. 6. 2019         Rozloučení s deváťáky

             Fotogalerie MŠ - školní rok 2023/2024

2023 - září
2023 - říjen
2023 - drakiáda
2023 - listopad
2023 - Vánoční překvapení 
2024 - KARNEVAL

            Fotogalerie MŠ - školní rok 2022/2023

2022 - září
2022 - říjen
2022 - listopad
2022 - prosinec
2022 - VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
2023 - leden
2023 - únor
2023 - únor - karneval
2023 - březen
2023 - duben
2023 - duben - návštěva 1. třídy
2023 - ČARODĚJNÝ SPECIÁL
2023 - květen
2023 - CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
2023 - červen
2023 - červen - výlet
2023 - červen - PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
2023 - PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL

            Fotogalerie MŠ - školní rok 2021/2022

           2021               Září
           2021               Říjen
           2021               Listopad
           2021               Plavání předškoláků
           2021               Prosinec
           2022               Leden
           2022               Únor
           2022               Karneval
           2022               Březen
           2022               Duben
           2022               Čarodějnice
           2022               Květen
           2022               Návštěva 1. třídy
           2022               Odpoledne s rodiči
           2022               Den dětí
           2022               Pasování předškoláků na školáky

               Fotogalerie MŠ - školní rok 2020/2021

       2020                   Podzimní procházky
       2020                   Podzim ve školce
       2020                   Plavání
       2020                   Projektové dny: "Od semínka ke stromu"
       2020                   Vánoce
           2021               Leden
           2021               Únor
           2021               Čarodějnice u Soviček-Želviček
           2021               Planeta Země
           2021               Květen
           2021               Cesta za pokladem
           2021               Návštěva knihovny
           2021               Vítání občánků
           2021               Červen
           2021               Pasování předškoláků

                              Fotogalerie MŠ - školní rok 2019/2020

      2019                Plavání předškoláků
       2019                    Hrátky s kaštánky
   4. 11. 2019           Den kdy voskovky řekly DOST
       2019                Podzimní vycházky
    5. 12. 2019                Mikulášská besídka
           2019                Pečeme perníčky
        2019                     Vánoční těšení
  25. 2. 2020                 Karnevalový rej - masky
  25. 2. 2020                 Karnevalový rej
       2020                    Jarní zahrada
       2020                    Jaro ve školce
       2020                    Fotografování ke konci školního roku
  30. 6. 2020                 Nová lípa
  30. 6. 2020                 Pasování předškoláků

                              Fotogalerie MŠ - školní rok 2018/2019

    Zimní hrátky 2019
   19. 2. 2019                Karneval
   24. 3. 2019                Vítání občánků
   10. 4. 2019                Návštěva Policie ČR
     12. 4. 2019                Den Země
        2019                    Zahrádka - brigáda rodičů
        2019                    Velikonoce
     30. 4. 2019                 Čarodějnický rej

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2023/2024

  Podzim a zima v ŠD

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2022/2023

  Aktivity v ŠD
  Tvoříme v ŠD
  ŠD - Vaření ve školní kuchyňce
  ŠD - Krmení zvířátek
  ŠD - Zimní olympiáda

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2021/2022

  Aktivity ŠD 2021/2022

                 Fotogalerie ŠD - školní rok 2020/2021

     Podzim 2020 v ŠD

                              Fotogalerie ŠD - školní rok 2019/2020

   Podzim 2019 v ŠD
   Halloweenská noc v ŠD

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Telefon pro ZŠ:                                                 
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail pro ZŠ:                             E-mail pro MŠ:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz                      skolka@zsmysliborice.cz             

Copyright © 2024 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.