Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Školní družina

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Školní družina /ŠD/

 

 

 ,,Jeden za všechny, všichni za jednoho".

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Přispívá k cílenému ovlivňování a smysluplného trávení volného času dítěte po vyučování. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Omezuje nahodilost a stereotypnost ve volbě námětů činností dětí. Náplň práce je vždy pestrá a děti mají možnost si vybrat, co je baví a zajímá. Cílem školní družiny je, aby si děti odpočinuly po vyučování, zrelaxovaly, ale také, aby jejich volný čas byl vhodně využit a dozvěděly se a naučily něco nového. Pro činnosti školní družiny využíváme víceúčelovou učebnu, školní knihovnu, tělocvičnu, odborné učebny, přírodní učebnu i přilehlé hřiště, nedaleký zámecký park, veřejná zařízení obce a nedaleký les.

Provozní doba školní družiny je ráno od 6,15-7,15 hod. a od 11,00-15,00 hod.

Do ŠD jsou přijímáni žáci navštěvující 1. až 3. třídu základní školy. V případě nenaplnění kapacity ŠD je možno přijmout i žáky z vyšších tříd.

Řízení činností ve ŠD je řešeno následně:

Ředitelka školy: Mgr. Libuše Davidová

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Ludmila Mrnuštíková

Vedoucí vychovatelka ŠD: Lenka Jará

Vychovatelka ŠD: Vladimíra Šípová

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Tel. základní škola:            
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz            

Copyright © 2019 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.